Norēķinu veidi

Maksājuma karte
Internetbanka

 Norēķinu maksājumu atbalsta maksājumu portāls Coinfide
Aprēķinos izmantojot maksājumu termināla uz maksājuma skaidrojums būs norādīta šāda informācija: LACONCORDE/40103426001/LVA/www.kekis.lv
  

Bankas pārskaitījums

LA CONCORDE SIA
15 Krustabaznicas str., LV-1006, Riga, Latvia

Reg. No.40103426001

PVN No.LV40103426001

AS DNB banka RIKOLV2X

Bankas konts LV72RIKO0002013207813