Autortiesības

SIA "KEKIS.LV". Informācijas nodošana trešajām personām kuras ir pieejamas mājas lapā -interneta veikalā ĶĒĶIS.LV pārpublicēšana, kopēšana, tajā skaitā izmantojot jebkāda veida elektroniskas sistēmas vai iekārtas, jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA "KEKIS.LV" ir stingri aizliegta. Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. SIA "KEKIS.LV"  neuzņemas atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto informāciju, kā arī mājas lapā publicētie autoru (fizisko, juridisko personu, amatpersonu). Informācija, ko satur ĶĒĶIS.LV , ir aizsargāta saskaņā ar LR likumdošanas, tajā skaitā autortiesību, normām. Citēšanas, kā arī visos citos ĶĒĶIS.LV sankcionētos informācijas tālākizmantošanas gadījumos atsauce ir obligāta.