Olu griežamais 10x11cm plastmasas metāla

Olu grie__amais 10x11cm plastmasas met__la